Thư viện ảnh

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 10
Tất cả: 19110907
Hiển thị văn bản
Số văn bản: 2518/QĐ-UBND
Ký hiệu văn bản:
Ngày ban hành: Ngày 27/11/2017
Người ký: Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu: Chỉ đạo thực hiện Đề án" Sữa học đường cho trẻ Mầm non và tiểu học công lập giai đoạn 2018-2021" tỉnh Vĩnh Long.
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
Văn bản kèm theo:

Quay lại

Các văn bản liên quan